Mrs. Jayne Davies (Pennaeth ac Uwch Swyddog Gwarchod Plant)

Mrs Zoe Jermin-Jones (Pennaeth Cynorthwyol) 

Miss Sarah Williams (Pennaeth Cynorthwyol)

 

Mrs Nicola Davies-Chare - Blwyddyn 6 

Mrs Zoe Jermin-Jones - Blwyddyn 5 (Pennaeth Cynorthwyol)

 

Miss Sophie Harding - Blwyddyn 4

Mrs Sara Saunders - Blwyddyn 3 (Swyddog Gwarchod Plant)

 

Miss Megan Lewis - Blwyddyn

Mrs Kate Barnett & Mrs Sarah Thomas  - Blwyddyn 1

 

Miss Sarah Williams - Derbyn (Pennaeth Cynorthwyol)

Miss Heledd Jones  - Meithrin

 

Mrs Kate Barnett - CADY 

Mrs Sara SaundersSwyddog Gwarchod Plant

 

Cynorthwywyr: 

Miss C Fry, Mrs M Mairwaring, Mrs N Roberts, Mrs A Howells, Miss M Hughes.


Swyddog Gweinyddol - Mrs M Davies

Rheolwr Safle - Mr. Michael Pugh

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Dafydd Jenkins
Swyddogion Gwarchod Plant (Llywodraethwyr): Mrs Denise Bennett, Mr Ken Rees, Mrs Cari-Anne Davies.