Mrs. Jayne Davies (Pennaeth ac Uwch Swyddog Gwarchod Plant)

Mr. Adam Barnett (Dirprwy Bennaeth)

Uwch Dîm Rheoli - Mrs Jayne Davies, Mr Adam Barnett, Mrs Zoe Jermin-Jones, Miss Sarah Williams

 


Miss Sophie Harding - Blwyddyn 6 

Mrs Zoe Jermin-Jones - Blwyddyn 5 (Uwch Athrawes)

 

Mr. Adam Barnett - Blwyddyn 4 (Dirprwy Bennaeth)

Mrs Sara Saunders - Blwyddyn 3

 

Miss Megan Lewis - Blwyddyn

Miss Carys Wilcox  - Blwyddyn 1


Miss Sarah Williams - Derbyn (Uwch Athrawes)

Miss Heledd Jones  - Meithrin

 

Mrs Kate Barnett -CADY (Swyddog Gwarchod Plant)

 

Cynorthwywyr: 

Miss C Fry, Miss M Jenkins, Mrs N Cavill, Mrs A Howells, Miss M Hughes.


Ysgrifenyddes - Mrs M Davies

Gofalwr - Mr. Michael Pugh

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Dafydd Jenkins
Swyddogion Gwarchod Plant (Llywodraethwyr): Mrs Denise Bennett, Mr Ken Rees, Mrs Cari-Anne Davies.