Criw Digidol AnimatedMae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu fel y gallant wneud penderfyniadau am gadw eu hunain yn ddiogel tra ar-lein. Mae ein Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol yn aml i arwain gweithdai E-ddiogelwch gyda disgyblion yn CA2.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau gyflawn, a fydd yn helpu i wella ymwybyddiaeth o e-Ddiogelwch.

Child Exploitation & Online Protection Centre

Think U Know

Wise Kids

BBC Chat Guide

Internet Safety Zone

Kidsmart

Stop Text Bully

Virtual Global Taskforce – Report Abuse

 

Pwy ddylwn i gysylltu am help, arweiniad neu gymorth? 

CEOP Report Logo Logo Childline Common Sense Media Logo

 

Canllawiau i rieni

Parentzone

 

Canllawiau eDdiogelwch

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

E Safety A Guide For Parents E Safty School Staff
Social Networking - A Guide for Parents School Staff - Guidelines for eSafety

Nid yw Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.