Neges wrth Mrs Davies a'r staff, yn arbennig ar gyfer ein disgyblion a'u teuluoedd

We want to say T*H*A*N*K Y*O*U to our pupils, our little superheroes, for staying home, protecting our NHS and keeping everyone safe.

Tystysgrif

Print out your certificate here and share your photos with us. We are very proud of you all!

 

Cliciwch ar y llun isod i wylio fideo ar Ddysgu o Bell i rhieni:

Dysgu O Bell

 

Cliciwch yma ar gyfer tasgau dyddiol y Cyfnod Sylfaen

Cliciwch yma ar gyfer tasgau dyddiol Cyfnod Allweddol 2

 

Adnoddau Llythrennedd

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar podlediadau fideo dyddiol gan Eirian Jones o'r rhaglen Tric a Chlic:

 Eueaatbwaaap Nc

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at lyfrau darllen Tric a Chlic:

Tric A Chlic

Noder, bydd angen i chi gofrestru i gael mynediad at yr adnoddau. 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnoddau dysgu llythrennau, darllen ac adloniant AM DDIM: 

Download 2

 

Mae'n amser stori! Mae 'Amser Stori Atebol' yn cynnwys fideos AM DDIM o lyfrau stori a llun Cymraeg a dwyieithog.

Cliciwch ar y llun isod i wrando:

90914246 10157280887633831 8871606978292482048 N

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at becyn gweithgareddau Amser Stori Atebol AM DDIM:

Amser Stori Gweithgareddau

 

 

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar y stori 'Douglas a'r Cywion Ciwt':

Douglas Ar Cywion Ciwt

Cliciwch yma i gael mynediad at y pecyn gweithgareddau:

 

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar y stori 'Yr Arth Arthurol':

Yr Arth Arthurol

 

Cliciwch ar y llun isod i ymarfer eich sgiliau sillafu trwy gêm ar j2e:

Annotation 2020 04 03 151140

 

Mae Byd David Walliams yn rhyddhau stori sain gan The World's Worst Children pob dydd am y 30 diwrnod nesaf!

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar stori sain heddiw:

Et4ilvgxkaeqipy

Cliciwch yma i wrando ar weddill y storïau sain.

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at lyfrau ar-lein Coeden Ddarllen Rhydychen AM DDIM:

Biff Chip And Kipper 2 1585139678

Cliciwch yma am fwy o adnoddau Oxford Owl.

 

Cliciwch ar y llun isod i ddarllen llyfr sy'n egluro'r Coronafeirws mewn ffordd ddealladwy a syml i blant oedran cynradd:

Coronafeirws

 

 

Cliciwch ar y llun isod i ddarllen yr e-lyfr; 'Everybody Worries' gan Jon Burgerman ar gyfer plant sy'n poeni am y Coronafeirws:

Everybody Worries 

 

Cliciwch ar y llun isod i ddarllen y stori 'How to NOT go to SCHOOL' gan Mike Forde:

How To Not Go To School Cover

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Sianel YouTube Cyfres Wenfro i wrando ar y storiau ar-lein:

Wenfro

Cliciwch yma i gael mynediad at adnoddau rhyngweithiol i gyd-fynd â'r llyfrau.

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Sianel YouTube Twinkl i wrando ar storïau Cymraeg:

Llyfrau Twinkl

Cliciwch yma i gael mynediad at adnoddau i gyd-fynd â'r straeon. 

 

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar straeon Dechrau Da yn y Gymraeg neu'r Saesneg:

Booktrust

 

 

Cliciwch y llun isod i gael mynediad at lyfrau comig lliwgar sy'n adrodd storïau clasurol Cymreig ac yn cynnwys gêmau a gweithgareddau:

Cadw

 

Cliciwch ar y llun isod i ymuno â grŵp facebook Scholastics i gael mynediad at adnoddau dysgu gartref i rieni:

89994138 2516101071964698 3139972992931463168 O

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Llyfrgell Ddigidol Epic! ar gyfer plant 12 oed ac iau:

Epic

 

Cliciwch ar y llun isod i wrando ar storïau sain AM DDIM, tra bod ysgolion ar gau:

1200Px Audible Logosvg


Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael bob dydd trwy'r dydd ar-lein! 500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol i blant 4-12 + oed. Cliciwch ar y llun isod:

Eugvpbcxgaapsim

 

DYDD MERCHER: 9.30; sesiynau llythrennedd rhyngweithiol, dyddiol, am ddim; gêmau iaith, meddwl yn greadigol, ysgrifennu, bardd y dydd - yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi, teuluoedd, ysgolion, athrawon ac ysgrifenwyr.

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad i'r sesiynau hyn:

Radiobloggingheader2

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnoddau 'Talk for writing':

Talk For Writing 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at lyfrgell ddigidol 'Time For Kids' AM DDIM am weddill y flwyddyn ysgol:

Time For Kids

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Gâr i gael mynediad at fideos amser stori:

Llyfrgell

Mae nhw'n cynnal sesiwn Amser Stori arlein bob dydd Mercher am 2 o’r gloch. Mae sesiwn Cymraeg a Saesneg ar gael.

 

Sialens Ddarllen 30 diwrnod, pwy sy'n gêm?

Sialens Darllen 

 

Geiriau/Ymadroddion Cymraeg i ddysgu adref:

Trefn Y DyddTywyddAmser GwelyAnifeiliaidBwydChwaraeCyfrif A LliwDathluSiapiauAmser BathJyngl

 

Adnoddau Rhifedd

Cliciwch ar y llun isod i ymarfer eich sgiliau mathemateg:

Sumdog

 

Ar gael ar gyfer blynyddoedd 2-6. 

 

Cliciwch ar y llun isod i ymarfer eich tablau lluosi:

Download (1)

Ar gael ar gyfer blynyddoedd 3-6. Bydd yr athrawon yn gosod cystadlaethau brwydr y bandiau.

 

Cliciwch ar y llun isod i ymarfer eich tablau trwy gêm ar j2e:

Annotation 2020 04 03 151126

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at weithgareddau rhesymu a datrys problemau:

J4e QHMS 400X400

 

Cliciwch ar y llun isod i wylio fideos sy'n esbonio sut i fynd i'r afael ag ateb cwestiynau mathemategol - gyda thaflenni gwaith y gellir eu lawrlwytho:

Maths Spying

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at ysgol fathemateg Carol Vorderman ar gyfer plant 4-11 oed:

Download 1

 

Adnoddau Digidol

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at gymorth dysgu o adref:

Hwb

 

Cyflwyniad i Hwb a j2e i rieni:

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at gyfres o fideos cymorth ar offer j2e ar Hwb:

Help Videos

 

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft

Cliciwch ar y llun isod am fwy o wybodaeth a sut i gymryd rhan:

Minecraft Education


Her Minecraft:

Eul5mhzwkaaq8os

 

Her Codio

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen trydar @RobbotResources i gymryd rhan mewn heriau codio dyddiol:

Coding Challenge

 

Eisiau datblygu eich sgiliau teipio? 

Cliciwch ar y llun isod ar gyfer ffordd hwyliog o ddysgu teipio trwy Deipio Mat Dawns:

Dance

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at weithgareddau dysgu o adref 'Barefoot Computing' i ddatblygu eich sgiliau meddwl cyfrifiadurol:

Barefoot Computing

 

Adnoddau Addysg Gorfforol

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook Actif SirGar am gêmau sy'n seiliedig ar ddysgu sgiliau corfforol newydd yn wythnosol:

Actif Sirgar Cym

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnoddau dysgu Chwaraeon Cymru ar gyfer plant 3 i 7 oed:

Sport Wales

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnoddau dysgu Chwaraeon Cymru ar gyfer plant 7 i 11 oed:

Sport Wales

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Sianel YouTube Cosmic Kids ar gyfer sesiynau ioga i blant:

Cosmic Kids Yoga

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Sianel Youtube newydd sbon Mr. Ffit sy'n cynnal gwersi ymarfer corff dwyieithog i blant! Perffaith ar gyfer plant ysgol gynradd:

Mr Ffit

 

Cliciwch ar y llun isod i ymuno â Rae o Ffit Cymru mewn sesiynau ffitrwydd Cymraeg byw:

Euvj4pmxgaipyor

 

Cliciwch ar y llun isod i ymuno gyda sesiynau ymarfer corff gyda Joe Wicks:

FILE 20200319 1614DVBL5BHPVLZP

 

Gêmau i'w chwarae gartref:

84488542 2600889996861990 8718907323117993984 N89861869 2600890576861932 3793874260439597056 N89867970 2600890550195268 1590010890277617664 N89910130 2600890600195263 4166131033172869120 N89913905 2600890100195313 7631857843599048704 N89926936 2600890260195297 3582035856241721344 N89964933 2600890360195287 739802838221193216 N90035526 2600890110195312 6685623041587675136 N90175635 2600890000195323 3059978376639938560 N90195079 2600890390195284 4667957228240633856 N90230925 2600890213528635 6013288397215367168 N90234808 2600890166861973 6775680074763993088 N90246261 2600890313528625 7630672131977641984 N90248739 2600890286861961 6535665662902140928 N90259376 2600890040195319 1982971643055570944 N90287615 2600890170195306 7221935075263250432 N90298737 2600890496861940 251644315716026368 N90356364 2600890526861937 6302170268366274560 N90529416 2600890050195318 610939478445391872 N

 

Cliciwch ar y llun isod i ddilyn Sgiliau ar Facebook i gael mynediad at fideos byw. Bydd y fideos yn eich helpu i ymarfer amrywiaeth o wahanol sgiliau:

66332126 2384242178526774 317214821214846976 O

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at ymgyrch ac adnoddau #CymruActif i gadw Cymru'n symud yn ystod argyfwng y Coronafeirws:

Actif Cymru

 

Cliciwch ar y llun isod i ymuno ag Oti Mabuse ar Facebook am 11:30 ar gyfer dosbarthiadau dawnsio i blant yn fyw:

35078440 2110702922514315 9016340061838376960 O

 

Sillafwch eich enw a chwblhewch y gweithgareddau a restrir ar gyfer pob llythyren o'r llun isod:

Euhntc2xgaecijp

Her: Cynnwys eich enw canol a'ch cyfenw a gwnewch bob un dwywaith!

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnodd 'Tu Fas Tu Fewn' gan Sustrans:

Sustrans 

 

Adnoddau Creadigol

Celf gyda Rhys Padarn

Cliciwch ar y llun isod i ddilyn cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i lunio'r dyluniadau mwyaf rhyfeddol:

 Download

 

Cliciwch ar y llun isod i ddilyn fideos darlunio Cymraeg dyddiol Huw Aaron gan gynnwys comics, dwdlau, cartŵnau ac ati:

OYO Mhxi 400X400

 

Beth am gael ychydig o hwyl trwy lawrlwytho apiau 'Caneuon Cŵl' AM DDIM! Ewch i'r siop apiau ar eich dyfais. 60 o ganeuon, rhigymau ac alawon traddodiadol yn arddull carioci i gadw'r plant yn hapus! Mwynhewch!

 Euxpdlyxkaatjz8EuxpfftxsaisouuEuxpgz8xqaekxeqEuxpj1rx0aa2qmc

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wersi celf gydag Oriel Myrddin:

Oriel Myrddin

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook 'Helen Elliott Art' i gael mynediad at wersi celf plant AM DDIM pob dydd am 3yp:

 Elliot Art Lessons

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wersi blaenorol ac adnoddau celf AM DDIM:

Elliott Art

 

 

Mae BBC NOW yn cynnal gweithdai digidol sy'n rhoi’r cyfle i blant i gwrdd â cherddor, clywed perfformiad, holi cwestiynau yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol. Cliciwch ar y llun isod i ymgeisio:

Ten Pieces

 

Her Lego:

Et3mat9xgac6f6x

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at adnoddau lliwio AM DDIM gan SchoolBeat Cymru:

D2gff2wv 400X400

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at restr chwarae o rai o ganeuon Cyw:

 Cyw Songs 1

 

 

Adnoddau Gwyddoniaeth 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at weithgareddau ar y thema ‘Fi Fy Hun’ ar gyfer plant rhwng 7 a 11 oed:

Fi Fy Hun Cover

 

Larlwythwch yr ap 'Sut mae pethau'n gweithio' ar gyfer gweithgareddau hwylus i blant 7-11 oed, sy’n ymdrin â Thrydan, gwahanol Rymoedd, Sain a Goleuni:

Sut Mae Pethaun Gweithio

 

Lawrlwythwch yr ap 'Trydan a chi' ar gyfer gweithgareddau hwylus i blant 7-11 oed i gyflwyno trydan, y broses o gynhyrchu pŵer niwclear ynghyd â sut mae’n cyrraedd ein tai:

Trydan A Chi

Apple: https://apps.apple.com/us/app/trydan-a-chi-electricity-you/id1100134455

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cynnal.horizon

 

Cystadleuaeth tyfu blodyn haul:

Blodyn Haul

 

Beth am roi cynnig ar yr arbrofion cŵl hyn?:

 EugdrkaxqaahvubEugdrkyxkaab5bvEugdrkzwsaa0ptc

EugdrknxqaigeakIMG 3187

 

Adnoddau Iechyd a Lles

Cymorth Seicolegol i Blant sy'n Ymdopi â Covid-19

Ymdopi â straen yn ystod Covid-19

Helpu plant i ymdopi â straen yn ystod Covid-19

Gofalu am ein gilydd

Hunanofal yn ystod Covid-19

Siarad â phlant am Covid-19

Cyngor i deuluoedd ar bryder a Covid-19

Cymorth Cymunedol - Cyflenwi prydau, siopa, casglu meddyginiaeth a chefnogaeth gyffredinol yn ystod COVID 19

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at ystod o adnoddau o gymorth gan gynnwys adnoddau ar gyfer profedigaeth:

Elsa

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wersi a thaflenni gweithgareddau i gefnogi addysgu am ddannedd a bwyta’n iach:

Cynllun Gwen

 

Cliciwch yma ar gyfer diweddariad y rhaglen Cynllun Gwên.

 

Gwybodaeth am Sefydliadau/Llinellau Cymorth sydd ar gael i Deuluoedd ynghylch Cam-drin Domestig:

CymorthCymorth 2Cymorth 3

Useful websites:

Cymorth 5

Adnoddau Ychwanegol

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wersi dyddiol BBC Bitesize:

Bbc Bitesize

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at Sianel Youtube Mewn Cymeriad i wylio caneuon o'r sioeau:

Mewn Cymeriad

Dyma gyfle gwych, trwy gân, i ddysgu am rai o gymeriadau hanesyddol, difyr a diddorol Cymru, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r caneuon i gyd yn rhan o sioeau sy’n teithio ysgolion Cymru trwy gydol y flwyddyn.

 

Chwilio am bethau i'w gwneud gyda'ch plant? Cliciwch ar y llun isod i fwrw golwg ar wefan Cyngor Sir Gâr. Yn ogystal â chyngor gwych, gallwch ddod o hyd i syniadau da i'w cadw'n brysur ac i gael hwyl yn eich cartref:

Cyngor Sir Gar

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at fenter adnoddau Covid-19 'Gofalu am ein gilydd' Sesame Street:

Sesame Street

 

Cystadleuaeth Coginio:

Cystadleuaeth Coginio 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at weithgareddau ar y thema 'Yn yr ardd' ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed:

Yn Yr Ardd Cover

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook 'Clwb Ysgol' ar gyfer gweithgareddau amrywiol gan gynnwys gweithgareddau ymarfer corff, coginio, celf a llawer mwy:

Clwb Ysgol

 

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook 'Tîm Datblygu'r Gymraeg Sir Gâr' ar gyfer gweithgareddau, syniadau a gwersi:

Tim Datblygur Gymraeg Sir Gar

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau gan Urdd Gobaith Cymru:

Unnamed

 

Cliciwch ar y llun isod i ddilyn Menter Cwm Gwendraeth Elli ar Facebook ar gyfer adnoddau a syniadau amrywiol:

Menter

 

 

Dilynwch Do Re Mi ar Facebook i wylio fideos byw a gweithgareddau hwyl yn y Gymraeg. Cynnwys newydd pob dydd!

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad i'w tudalen:

 Et9wp2nwkaab91p (2)

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at dudalen Facebook Comisiynydd Plant Cymru i wylio fideos i helpu rhieni i feddwl am ffyrdd rhad a hawdd y gallant chwarae gartref gyda'u plant:

Download 1  (1)


Cliciwch yma i gael mynediad at Hwb Gwybodaeth Comisiynydd Plant Cymru sy'n cynnwys gweithgareddau, cyngor, adnoddau dysgu o adref a llawer mwy.

 

Gweithgareddau synhwyraidd yn seiliedig ar chwarae:

Euiagxpxgamh0ji

 

Am helpu bywyd gwyllt yn eich gardd? Mae gwneud porthwr adar yn un ohonyn nhw:

Eugv Wewoaaei8k

Am fwy o syniadau cliciwch yma

 

Teipiwch enw anifail mewn i Google (ar iPhone neu Android) ac yna pwyswch 'View in 3D' Mae'n magu'ch camera a 30 eiliad yn ddiweddarach mae gennych chi deigr yn eich tŷ! Gallwch dynnu llun o'r plant gyda nhw a gallant gerdded o'u cwmpas:

Eugxejfx0aaktv5Eugxejcxsaa325nEugtl8vx0aa9yqn

 

Cliciwch y llun isod i gael mynediad at weithgareddau Harry Potter gartref:

Eug9gp X0ae3ot3

 

Gweithgareddau dysgu ymarferol:Et4civvxsaaogxyEt4cjiywoaa2qhs

 


Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad i adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru:

Nrwlogoemailnewsletter

 

Cliciwch ar y linc isod i gael mynediad at lyfrynau gweithgareddau awyr agored Cyfoeth Naturiol Cymru:

Mathemateg a Rhifedd

Iaith a Llythrennedd

Creadigol

Synhwyrau Naturiol

 

Apiau a Gwefannau Defnyddiol

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wefan Cyw i ddysgwyr iau gael mynediad at gêmau, caneuon, lliwio a llawer mwy:

CYW


Cliciwch ar y llun isod i wylio fideos dyddiol Cyw ar Youtube:

                    Unnamed (1)

 

Cliciwch ar y llun isod i lawrlwytho ap addysgiadol newydd sbon Cyw:

Antur Cyw

 

 

Cliciwch ar y llun isod i ymuno ag Her 31 Cyw yn ystod Mis Mai:

Cyw 31 Cym

 

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at wefan tts i lawrlwytho llyfrau dysgu o adref:

Tts

 

 


Mae Classroom Secrets yn darparu adnoddau dysgu cartref hwyliog, rhyngweithiol ac ymarferol sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda phlant, gan gynnwys gêmau rhyngweithiol, tiwtorialau fideo a phecynnau dysgu o adref y gellir eu lawrlwytho. Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at y wefan:

Classroom Secrets

 

Etc6uurwsaigj9sEtc6uuuxsaajsfq

Selog CymET8DA Jxsaeadpl

Click the image below to access colourful comics that tell classic Welsh tales and include games and activities:

Cadw