Dyddiadau'r tymhorau ysgolion 2017 - 18

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2017 Dydd Mawrth 5ed Medi Dydd Llun 30ain Hydref  - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 19eg Chwefror - Dydd Gwener 23ain Chwefror Dydd Iau 29ain Mawrth
Haf 2018 Dydd Mawrth 17eg Ebrill Dydd Llun 28ain Mai - Dydd Gwener 1af Mehefin Dydd Mawrth 24ain Gorffennaf
  • Dyddiau HMS Penodol – Dydd Llun 4ydd Medi 2017, Dydd Llun 16eg Ebrill 2018.
  • Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion
  • Gwener y Groglith: 30ain Mawrth 2018, Gŵyl Fai: 7fed Mai 2018

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.