Dyddiadau'r tymhorau ysgolion 2019 - 20

 

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2019 Dydd Mawrth 3ydd Medi Dydd Llun 28ain Hydref - Dydd Gwener 1af Tachwedd Dydd Gwener 20fed Rhagfyr
Gwanwyn 2020 Dydd Mawrth 7fed Ionawr Dydd Llun 17eg Chwefror - Dydd Gwener 21ain Chwefror Dydd Gwener 3ydd Ebrill
Haf 2020 Dydd Llun 20fed Ebrill Dydd Llun 25ain Mai - Dydd Gwener 29ain Mai Dydd Llun 20fed Gorffennaf
Hydref 2020 Dydd Mercher 2il Medi Dydd Llun 26ain Hydref - Dydd Gwener 30ain Hydref Dydd Mawrth 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2021 Dydd Mawrth 5ed Ionawr Dydd Llun 15fed Chwefror - Dydd Gwener 19eg Chwefror Dydd Gwener 26ain Mawrth
Haf 2021 Dydd Llun 12fed Ebrill Dydd Llun 31ain Mai - Dydd Gwener 4ydd Mehefin Dydd Gwener 16eg Gorffennaf

Dyddiau HMS Penodol

  • Dydd Llun 6ed Ionawr 2020
  • Dydd Mawrth 1af Medi 2020
  • Dydd Llun 4ydd Ionawr 2021

Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion (rhwng tymor Hydref - Haf).

Gwener y Groglith

  • 10fed Ebrill 2020
  • 2il Ebrill 2021

Gŵyl Fai

  • 8fed Mai 2020
  • 3ydd Mai 2021

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.