Mae darllen gyda phlentyn am 10 munud

y dydd yn agor drysau i fydoedd newydd...

Cliciwch ar y linciau isod i helpu eich plentyn.

 

Plant 0-4 mlwydd oed

 

Plant 5-7 mlwydd oed

 

Plant 7-11 mlwydd oed

 

Plant 11-14 mlwydd oed

 

Make Time To Read Web Banner Cy