Clybiau Allgyrsiol / Extra-curricular Clubs

3:10  –  4:00 pm

 

 

Clwb Chwaraeon/ Sports Club

Mawrth / Tuesday (Blynyddoedd 3-6, Years 3-6)

 

 

Adran yr Urdd

Mercher / Wednesdayy (Adran Iau yn unig/ Junior Department only)

 

Chwaraeon yr Urdd

Dydd Iau / Thursday (Blynyddoedd 1 a 2 / Years 1 & 2)

 

Ni fydd clybiau yn rhedeg yn ystod yr wythnos gyntaf / olaf bob tymor

Clubs will not run during the first / last week of every term