Croeso cynnes i chi i dudalen Blynyddoedd 5 a 6.

Eleni (2017-18) mae gennym tua 45 o ddisgyblion yn yr adran.
Mrs Jermin-Jones sy'n dysgu Blwyddyn 5 a Miss Harding sy'n dysgu Blwyddyn 6.