Croeso cynnes i chi i dudalen Blynyddoedd 3 a 4.

Eleni (2015-16) mae gennym tua 45 o ddisgyblion yn yr adran.
Mrs Saunders sy'n dysgu Blwyddyn 3 a Miss Williams sy'n dysgu Blwyddyn 4.