Croeso cynnes i chi i dudalen Blynyddoedd 1 a 2.

Eleni (2015-16) mae gennym tua 45 o ddisgyblion yn yr adran.
Mrs Canning sy'n dysgu Blwyddyn 1 a Mrs Rees sy'n dysgu Blwyddyn 2.