Croeso cynnes i chi i dudalen Blynyddoedd 1 a 2.

Eleni (2017-18) mae gennym tua 45 o ddisgyblion yn yr adran.
Miss Wilcox sy'n dysgu Blwyddyn 1 a Miss Lewis sy'n dysgu Blwyddyn 2.