2018

21/12/18: Diwrnod olaf y tymor

 

2019

07/01/19: Diwrnod HMS (Ysgol ar gau i ddisgyblion)

08/01/19: Diwrnod cyntaf y tymor i ddisgyblion

11/01/19:  Gwibdaith Blwyddyn 5 a 6 i’r Llwyfan yng Nghaerfyrddin i weld cyflwyniad Gwyddoniaeth ac

               Egni.

17/01/19:  Clwb Gwyddoniaeth Gwyllt am 6 wythnos.

31/01/19:  Ymarfer Cȏr Y Proms 2019 i Flwyddyn 6.

01/02/19:   Diwrnod Rhif NSPCC.

18/02/19 a 19/2/19 – Nosweithiau Rhieni ac adroddiadau gyda thargedau tymor canol.

22/02/19:  Dathliad Dydd Gŵyl Dewi: Bore Coffi Cyfnod Sylfaen.

                Plant i wisgo’u gwisgoedd Cymreig.

25/02/19:  Gwyliau hanner tymor.

07/03/19:   Diwrnod y Llyfr 2019.

08/03/19:   Sesiynau pêl-droed i ferched Blwyddyn 2 – 6 am 10 wythnos ar ôl ysgol.

15/03/19:  Diwrnod Trwyn Coch.

22/03/19:  Eisteddfod yr Urdd (Dawns) yn Ysgol y Strade.

23/03/19:  Eisteddfod yr Urdd yn Ysgol y Strade.

08/04/19:   Ymarfer Côr y Proms 2019 i Flwyddyn 6.

12/04/19:  Diwedd tymor.