2019

04/11/19 - 15/11/19: Gwersi nofio i Flwyddyn 5

11/11/19 & 12/11/1: Nosweithiau Rhieni

12/11/19: Diwrnod Sanau Od

13/11/19: 4yp Ysgol y Strade yn cynnal noson o wybodaeth i ddisgyblion a rhieni Blwyddyn 5 a 6

14/11/19: 9:15 - 10.45yb Gweithdy Mathemateg Numicon i Rieni

15/11/19: Diwrnod Plant Mewn Angen

25/11/19: Ffair Aeaf Ysgol y Strade

28/11/19: Ffair Nadolig y GRAFf

03/12/19: Noson Ffilm i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen

04/12/19: Noson Ffilm i ddisgyblion CA2

11/12/19: Cinio Nadolig yr ysgol

13/12/19: Diwrnod Siwmper Nadolig

17/12/19: 1:30yp a 5:30yp Sioeau Nadolig

19/12/19: Diwedd tymor

20/12/19: Diwrnod HMS

 

2020

12/02/2020: Cystadleuaeth pêl-rwyd i Flwyddyn 5 a 6 yng Nghanolfan Hamdden Llanelli

17/02/2020: Hanner tymor

 

27/02/2020: Ymweliad Blwyddyn 5 i Benclacwydd

28/02/2020: Cystadleuaeth Ddawns Eisteddfod yr Urdd yn Ysgol y Strade

29/02/2020: Eisteddfod yr Urdd yn Ysgol y Strade

02/03/2020: Dydd Gŵyl Dewi: Bore Coffi yn neuadd yr ysgol

03/03/2020: 1:15yp: Gweithdy i rieni ‘Mae Mathemateg yn hwyl’

05/03/2020: Diwrnod Mawr y Llyfr

06/03/2020: 9:30yb: Bore Coffi yng Nghapel Tabernacl

13/03/2020: Cystadleuaeth Bêl-droed Ysgolion Sir Gaerfyrddin

16/03/2020: Hyfforddiant Bikeability i Flwyddyn 6

16/03/2020: Noson Rieni

17/03/2020: Noson Rieni

03/04/2020: Diwedd tymor

 

20/04/2020: Diwrnod Cau

28/04/2020-05/05/2020: Profion Cenedlaethol

08/05/2020: Diwrnod VE (Gŵyl y Banc)

25/05/2020: Hanner tymor y Sulgwyn

 

03/06/2020- 05/06/2020: Blwyddyn 5 ar daith breswyl i Langrannog

08/06/2020: 7:00yh: Blwyddyn 6 yn perfformio yn Theatr y Ffwrnes fel rhan o Gôr Ysgolion Sir Gaerfyrddin

11/06/2020: Lluniau dosbarth gan Gwmni Colorfoto

26/06/2020: Mabolgampau’r Ysgol ym Mharc y Scarlets

29/06/2020: Diwrnod Cau

 

17/07/2020: Diwedd tymor

20/07/2020: Diwrnod Cau