Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Cliciwch yma i ddarlen ein hadroddiad arolygiad ESTYN 2018

Estyn 

Croeso

Mae Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn ysgol benodedig Gymraeg mewn ystâd o dai yn Llwynhendy, Llanelli. Mae’n ddisgyblion yn datblygu i fod yn ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg yn gyflym. Fe agorwyd yr ysgol yn swyddogol ar Hydref 15fed, 1953 - gan y Gwir Anrhydeddus James Griffiths - a’r disgyblion yn cyrraedd ar Ragfyr y cyntaf.

Ar hyn o bryd mae 200 o ddisgyblion yn yr ysgol, gan gynnwys rhai rhan amser yn ogystal â rhai llawn amser yn y Dosbarth Meithrin. Dosrennir y disgyblion mewn dosbarthiadau yn ôl eu hoedran.

Mae’r ysgol newydd wedi ei agor ers Mehefin 2011, ysgol fodern ar ddwy lefel a chostwyd £6.5 miliwn. Mae’n ysgol fodern gyda chyfleusterau arbennig o ran technoleg gwybodaeth.

 

 

 

 Screen Shot 2018 05 08 At 95350 PM

 Logo Mel        Morgan Parry NewYsgolion Iach           Ecosgolion    

 

 

Brynsierfeltagxedogwefan

Cysylltiadau

 Hwb_Logo
 Esafety Website Logo 2
360 Safe Logo

 Nod ysgol Efydd Sustrans