Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Neges Bwysig

Mae'r Llywodraethwyr wedi penderfynu cau'r ysgol yfory (26/03/21) oherwydd bod dim dŵr yn rhedeg a gall achosi problem difrifol o ran iechyd a diogelwch. Ymddiheuriadau dros beri unrhyw anghyfleustra. 

 

Gwersi Cymraeg i rieni

Llanelli 1 1

Adnoddau Dysgu o bell

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad at ein adnoddau dysgu o adref:

Dysgu O Bell

Dychwelyd i'r ysgol 29/06/20

Cliciwch yma i ddarllen ein cytundeb cartref-ysgol.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr wrth Mrs Davies ynghylch y trefniadau ar gyfer mis Medi.

Cliciwch yma i ddarllen ein Llyfryn Dychwelyd i'r Ysgol

Cliciwch yma i gael mynediad at gyngor ar gadw'n ddiogel ar y daith i'r ysgol gan Sustrans

Tapiwch yma i ddarllen Cylchlythyr Tymor yr Haf, Clecs Cefncaeau

Clecs Cefncaeau Cover

Uchafbwytiau Diwrnod Dyddiadur Colorfoto

Tapiwch yma i ddarllen neges bwysig wrth Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg

Darpariaeth Prydau Ysgol am Ddim (COVID 19)

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar ein gwefan a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol.

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

 

Cliciwch yma ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela Area 43

 

Cliciwch yma ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf i rieni ar COVID 19 ac addysg

Coronafeirws

Cliciwch yma i ddarlen ein hadroddiad arolygiad ESTYN 2018

Estyn 

Y Pedwar Diben

4 Diben Dinasyddion

4 Diben Unigolion Iach

4 Diben Cyfranwyr

4 Diben Dinasyddion Egwyddorol

Croeso

Mae Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn ysgol benodedig Gymraeg mewn ystâd o dai yn Llwynhendy, Llanelli. Mae’n ddisgyblion yn datblygu i fod yn ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg yn gyflym. Fe agorwyd yr ysgol yn swyddogol ar Hydref 15fed, 1953 - gan y Gwir Anrhydeddus James Griffiths - a’r disgyblion yn cyrraedd ar Ragfyr y cyntaf.

Ar hyn o bryd mae 200 o ddisgyblion yn yr ysgol, gan gynnwys rhai rhan amser yn ogystal â rhai llawn amser yn y Dosbarth Meithrin. Dosrennir y disgyblion mewn dosbarthiadau yn ôl eu hoedran.

Mae’r ysgol newydd wedi ei agor ers Mehefin 2011, ysgol fodern ar ddwy lefel a chostwyd £6.5 miliwn. Mae’n ysgol fodern gyda chyfleusterau arbennig o ran technoleg gwybodaeth.

 Screen Shot 2018 05 08 At 95350 PM

 Logo Mel        Morgan Parry NewYsgolion Iach           Ecosgolion    

 

 

Brynsierfeltagxedogwefan

Cysylltiadau

 Hwb_Logo
 Esafety Website Logo 2
360 Safe Logo

RRS Awards Lockup BRONZE WELSH Stacked 85Cyan 300Dpi

 Nod ysgol Efydd Sustrans

234X60 Blk